Владата именуваше нови функционери и директори на органи, државни управи и казнено-поправни установи што се во нејзина надлежност.