Categories

Охридската гимназија „Св. Климент Охридски“ важи (или важеше) за една од најдобрите пет гимназии во државава. Можеби е таков случајот кога се работи за знаењето на учениците, но не...

Деновиве, имав прилика да следам предавање на еминентен стручњак од светски ранг, во областа на радиологијата. За момент, почувствував како да сум надвор од Македонија… Но, веднаш ме врати во...

Каде отиде шаренилото, смеата, мирот, мирисот, спокојот, песната, едуцираноста, сигурноста, слободата и социјалната правда и еднаквост од годините на достоинствено опкружување и на култура на живеење?… Ајде, уредно да...

Македонија треба да го консолидира своето, не само домашно, туку и интернационално политичко суштествување, бидејќи се наоѓа на маргините, не само на демократијата, туку и на евроатланската интеграција и...