Categories

Охридската гимназија „Св. Климент Охридски“ важи (или важеше) за една од најдобрите пет гимназии во државава. Можеби е таков случајот кога се работи за знаењето на учениците, но не...

Каде отиде шаренилото, смеата, мирот, мирисот, спокојот, песната, едуцираноста, сигурноста, слободата и социјалната правда и еднаквост од годините на достоинствено опкружување и на култура на живеење?… Ајде, уредно да...

Македонија треба да го консолидира своето, не само домашно, туку и интернационално политичко суштествување, бидејќи се наоѓа на маргините, не само на демократијата, туку и на евроатланската интеграција и...