Categories

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ Меѓународен ден на жените во науката

Меѓународниот ден на жените во науката е поттик за постигнување целосен и еднаков пристап и учество во науката на жените и девојките со цел нивна целосна инкулзија во постигнување на меѓународно договорените развојни цели.

Науката и родовата рамноправност се од витално значење, но во текот на изминатите 15 години, глобалната заедница направи многу напори во инспирација и вклучување на жените и девојките во науката. Сепак, жените и девојките продолжуваат да бидат исклучени од целосно учество во науката.

Во моментов, помалку од 30% од истражувачите во светот се жени. Според податоците на УНЕСКО (2014-2016), само околу 30% од сите женски ученици избираат полиња поврзани со СТЕМ (Science, Technology, Engineering and Mathematics -STEM) во високото образование. На глобално ниво, запишувањето на женските ученици е особено ниско во природните науки, математиката и статистиката (5%) и во областа на инженерството, производството и градежништвото (8 %).

Долготрајните предрасуди и родови стереотипи ги насочуваат девојките и жените подалеку од области поврзани со науката. Како и во реалниот свет, светот на екранот ги одразува сличните предрасуди – студијата на Институтот Џена Дејвис за 2015 година, покажа дека оние на екраните со идентификувана работа со матични клетки, само 12 % биле жени.

Со цел да се постигне целосен и еднаков пристап и учество во науката за жените и девојките и понатаму да се постигне родова еднаквост и зајакнување на жените и девојките, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои резолуцијата A / RES / 70/212 со која се прогласува 11 февруари како Меѓународен ден на жени и девојки во науката.

 

Print Friendly, PDF & Email