Најчевска: Декларативно сме напредни, ако загребеме под површината ќе изникне неверојатен отпор

Новиот закон за основно образование предвидува сериозни промени во однос на инклузијата на учениците со посебни образовни потреби во редовниот образовен систем, односно редовните училишта. На оваа тема разговараме со професорката Мирјана Најчевска, која покрај тоа што сериозно се застапува за човековите права, е една од најжестоките борци за имплементирањето на целосна инклузија во образовниот … Continue reading Најчевска: Декларативно сме напредни, ако загребеме под површината ќе изникне неверојатен отпор