Categories

ДДВ Најсиромашните домаќинства со 738 денари поврат на ДДВ

Finance Think објави инфографик за најавената мерка за годишниот поврат на ДДВ по домаќинство.

Според анализираните податоци, само  домаќинствата кои годишно трошат по 1,2 милиони денари, ќе можат да вратат една просечна плата со новонајавената мерка. Во  најсиромашните домаќинства ќе се вратат само 738 денари.

Print Friendly, PDF & Email