До 2025 може да изумрат милион видови од познатата флора и фауна

пишува: АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЌ ПИСАРЕВ Лабораториските експерименти за тоа што може да ѝ се случи на планетата Земја поради климатските промени кои се условени од прекумерно загадување и од неконтролираната емисија на штетни гасови се апокалиптични. Доколку овие експерименти направени во лабораториските услови навистина се случат во природата, ќе биде доцна за каква било интервенција. На … Continue reading До 2025 може да изумрат милион видови од познатата флора и фауна