Граѓанско учество, укинување на привилегиите и други иницијативи на ЦИВИЛ

ЦИВИЛ е органзиација што во својата визија и мисија, како и во Статутот ги има втемелено човековите права и слободи, мирот и конторола на оружјето, проширувајќи го корпусот на делување во специфични области како гласачкото право, зелените вредности, промовирање на европските вредности, родовите прашања, граѓанското учество и делување, слободата на говорот, социјалната правда, борбата против … Continue reading Граѓанско учество, укинување на привилегиите и други иницијативи на ЦИВИЛ