ЦЕА: Покривањето на обврските од општините води кон натамошно еродирање на правната држава

Центарот за економски анализи (ЦЕА) смета дека барањата за генерирање на долгот од страна на единиците на локална самоуправа (ЕЛС) и неговото евентуално надмирување од централната власт за покривање на неплатените обврски на општините и нивните јавни претпријатија води кон натамошно еродирање на правната држава. – Со ваквата мерка се праќа сигнал дека незаконските дејанија, неодговорното работење, и … Continue reading ЦЕА: Покривањето на обврските од општините води кон натамошно еродирање на правната држава