fbpx
Фото: Х
Фото: Архива
Фото: Скриншот
ФОТО: МИА Архива
Фото: Скриншот
Berlaymont building (European Commission)
Фото: МИА

ЗА НАС

ЦИВИЛ МЕДИА е организациска единица на ЦИВИЛ, основана во 2009 година во чие создавање учествуваа членовите на тогаш неформалната Редакција, како и членовите на Собранието и Извршниот Комитет на организацијата. Првиот состав на раководството на ЦИВИЛ МЕДИА ги вклучуваше: Ристо Поповски, Зоран Стефаноски, Илир Ајдини, Звездан Георгиевски, Џабир Дерала и други.

ЗА ЦИВИЛ

ЦИВИЛ – Центар за слобода е организација за човекови права и слободи, основано на 25 ноември 1999 год. Неформално, организацијата е активна од 1996 год.

Визијата на ЦИВИЛ е за свет во кој сите луѓе живеат во мирно и демократско општество, во кое:

  • човековите права и слободи се почитуваат во потполност;
  • нема насилството и култот кон оружјето е надминат;
  • нема дискриминацијата и шовинизам во било кој облик;
  • владее потполна слобода на изразување и медиумите се слободни и независни од влијанието на центрите на моќта;
  • институциите се независни и целосно посветени на интересите на граѓанките и граѓаните;
  • изборите се фер и демократски, а граѓанките и граѓаните непречено организираат и учествуваат во процесите на донесување на одлуките;
  • културата и уметноста се составен дел од секојдневието на општеството;
  • екологијата и заштитата на животната средина се основни критериуми за развојот.

Наведените определби се практикуваат во неделива форма.

Организацијата ужива голема видливост и доверба од сите заедници во земјата. Позната е по своите уникатни и сеопфатни методи.

ЦИВИЛ дејствува на национално ниво, но спроведува низа активности и на регионално и меѓународно ниво. Во организациското портфолио спаѓаат повеќе од 100 проекти, вклучувајќи и бројни кампањи за јакнење на јавната свест на национално ниво со масовни јавни настани, мониторинг на изборните процеси, како и на сите клучни процеси и настани поврзани со демократскиот развој на Република Северна Македонија.

Освен повеќе извршни, советодавни и други организациски тела, во состав на организацијата активни се и организациските единици ЦИВИЛ МЕДИА, ЦИВИЛ АРТ и ЗЕЛЕН ЦИВИЛ, како и повеќе иницијативи и тематски работни групи.

Print Friendly, PDF & Email