Импресум

ЦИВИЛ МЕДИА

  • ЦИВИЛ МЕДИА е организациска единица и медиумска платформа на ЦИВИЛ
  • www.civilmedia.mk е дел од медиумската платформа на ЦИВИЛ

Директор на ЦИВИЛ МЕДИА:
Горан Наумовски

Главен уредник:
Џабир Дерала

Уредувачки колегиум, новинарска екипа и автор(к)и:
Биљана Јордановска
Маја Ивановска
Дехран Муратов
Дијана Тахири
Ангела Петровска
Ариан Мехмети

Проект консултант и колумнист:
д-р Сашо Орданоски

Соработничка екипа:
Арбен Зеќири (новинар, аналитичар)
Игор К. Илиевски (новинар, аналитичар)
Атанас Петровски (камера)
Александрос Стаматиу (фотографија)
Симона Манева Живкова (правни прашања)

Јазична редакција:
Наташа Цветковска
м-р Гордана Ацеска

Веб мастеринг и администрација:
Петар Орданоски (Инфопроект)
Филип Петровски

Администрација:
Соња Ефтовска, финансиска директорка

КОНТАКТ