Categories

За разлика од периодот од пред една година, разноликост во известувањето во вестите на најгледаните комерцијални телевизии и кај јавниот сервис постои, но таа денес, во услови на сменети...

АКТИВИЗАМ Точно во 12

ЦИВИЛ продолжи со иницијативата секој работен ден, точно во 12 часот, во директна комуникација со граѓанките и граѓаните да ги промовира, а воедно и информира за проектните активности на...

СИРОМАШТИЈА Беда и немоќ

Парализирана, без никаква помош и во многу лоши услови, живее Пендије Кангули во ромското маало „29 Ноември“ во Тетово. Нејзината снаа за ЦИВИЛ Медиа вели дека секојдневно мака мачи...

Република Илинденска Македонија е име со временска одредница кое се повикува на конкретни датуми од минатото и е реална можност за компромис кој ги задоволува двете страни. Очекуваме дека...

Македонско здружение на млади правници организираат настанот за промоција на проектот “Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи” во ЕУ Инфо Центар на 23...

Остануваат уште три дена за можноста да се учествува во Меѓународната летна школа за соочување со минатото што ќе се одржи во Призрен, Косово, од 22 до 28 јули.

“Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и нивните капацитети во областа на потрошувачките права и обврски во процесите на креирање на водните политики и реформите на законската регулатива која...

АКТИВИЗАМ Секој ден во 12!

Секој работен ден, ЦИВИЛите преку инфо -штандови ќе ги промовираат, а воедно и ќе ги информираат граѓанките и граѓаните за проектните активности на организацијата.

Штип подолго време се мачи со регулација на сообраќајот. И покрај обидот за решавање на проблемот со паркирањето, сепак најидеалното решение на возачите остануваат тротоарите. 

Три години по големиот сенароден митинг одржан на 17 мај, Македонија е сè уште исправена пред огромни предизвици. Голем број граѓанки и граѓани кои присуствуваа на митингот против режимската...