CivilFest
Categories

ВОЈНИ Косово со најмногу изречени казни за учество во војната во Сирија и Ирак

Косовое на првото место на Балканот, во однос на изречените казни на лицата кои учествувале во странски војни, поточно во Сирија и Ирак.

Вкупно изречените затворски казни за Косовците кои учествувале во овие војни е 187 години, потоа доаѓа Албанија со 126 години затвор, Босна и Херцеговина 40 и Македонија 33 години затвор. Овие казни вклучуваат периодот 2015-2017.

Податоците ги објави Советот за регионална соработка кој се  занимава со соработката на земјите од Источна Европа,кои се стремат кон членството во ЕУ.

Како што стои во извештајот, 2012 е година во која е забележан најголем прилив на граѓани од Балканот кон Сирија и Ирак, појава која „државните институции ги затекнала неподготвени“.

– Косово,Албанија,Македонија и Босна и Херцеговина се соочуваат со големи предизвици во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам,поради што овие земји биле принудени да подготват државни стратегии за борба против оваа појава, пишува во извештајот.

Исто така во него стои дека од 2012 па до 2017 годна,од регионот на Балканот,во Сирија и Ирак,заминале над илјада лица.Многумина од нив се вратиле дома,но еден голем број се убиени во воените подрачја во споменатите земји.

Меѓу оние кои заминале таму има многу жени,деца,но и постари лица.

– Во 2015 година забележано е намалување на бројот на лица од западен Балкан кои заминале во Сирија и Ирак,додека овој пат е целосно затворен во почетокот на 2016 година.Оние кои останале таму имаат потешкотии да се вратат назад во своите домови,-се наведува во извештајот.

Инаку,до сега од воените подрачја во Сирија и Ирак вратени се повеќе од 130 граѓани на Косово,додека таму сеуште има со десеттици други.

извор: МИА


Содржините кои ЦИВИЛ ги презема од други извори не подлежат на лиценцата Creative Commons 1.0, инаку вообичаена за содржините кои ги објавува оваа медиумска платформа. Ве молиме, консултирајте се со изворот за преземање на таквите содржини.

Одговорноста за редакциското опремување на текстовите (наслов, наднаслов, фотографија, тагови) е на ЦИВИЛ Медиа.

Print Friendly, PDF & Email