Categories

ЧОВЕКОВИ ПРАВА Mеѓународен ден за борба против хомофобијата: Никој не смее да биде дискриминиран!

Mеѓународниот ден за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата, 17 мај, е установен со цел да се привлече вниманието на креаторите на политики и јавно мислење, општествените движења, јавноста и медиумите за насилството и дискриминацијата со која се соочуваат ЛГБТИ+ луѓето на меѓународно ниво.

Сексуалната ориентација на луѓето се однесува на тоа кон кого тие се привлечени и имаат односи. Сексуалните ориентации вклучуваат лезбејка (жени кои се привлечени од жени), геј (мажи кои се привлечени од други мажи), бисексуалци (привлечени од мажи и жени), пансексуални (привлечени од поединци, без оглед на полот), асексуалци (луѓе кои не се сексуално привлечени кон никого).

Трансродови (или транс) луѓе се поединци чиј родов идентитет или родовото изразување се разликуваат од типичните очекувања за родот што им бил доделен при раѓање. Не сите трансродови лица се идентификуваат како машки или женски.  Да се ​​биде трансродова личност нема никаква врска со сексуалната ориентација на една личност.

Водејќи се од принципот на еднаквост и недискриминација како основен елемент во заштитата на човековите права, гарантиран со Европската конвенција за човекови права (член 14) и засилен со Протокол бр. 12 кон Конвенцијата, кој на општ начин предвидува дека никој не смее да биде дискриминиран по било која основа, борбата против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата мора да прерасне во секојдневна борба во светски рамки.

Хомофобичните дела, систематското кршење на основните права на припадниците на ЛГБТИ+ заедницата се секојдневни, а многу често овие појави се поддржани од самите власти чија должност е да ги заштита своите граѓани од каква било дискриминација.

И во денешно време, во многу земји, ЛГБТИ+ заедниците живеат со секојдневна дискриминација врз основа на нивната сексуална ориентација, родовиот идентитет, родовото изразување или пол.

Заедницата е на мета на вербално или физичко малтретирање, како на пример со одземање на правото на работа или соодветна здравствена заштита, образование, домување, а понекогаш заканите знаат да бидат и опасни по нивните животи.

Понекогаш, непријателствата насочени кон ЛГБТИ+ заедницата се поттикнати од самите влади кои треба да ги заштитат. Во многу делови на светот, ЛГБТИ+ луѓето живеат во страв дека ќе бидат откриени, нападнати или дури и убиени.

Во пресрет на Меѓународниот ден против хомофобијата вчера во Собранието нa Република Северна Македонија по втор пат беше изгласан Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој стапува на сила веднаш по потпишувањето од Претседателот на државата, соопштија од Министерството за труд и социјална политика.

Законот за спречување и заштита од дискриминација е т.н. lex generalis, односно не ја уредува детално секоја област на која се однесува. Во новиот Закон се вклучени општи одредби, кои подетално се уредуваат во посебни закони. Законот за спречување и заштита од дискриминација, со вклучувањето на основите на сексуална ориентација и родов идентитет, ја проширува заштитата од дискриминација кон оваа група на граѓани. Ова законско решение овозможува превенција и еднаков пристап до механизмите за заштита од дискриминација за сите граѓани. Основа за донесување на овој закон е токму Уставот на Република Северна Македонија, во кој се утврдени основните слободи и правата на човекот и граѓанинот.

ЦИВИЛ останува на ставот дека првиот чекор во одбрана и заштита на правата на ЛГБТИ+ лицата е подобрување на нивниот општествено политички статус. Мора да се работи на казнивоста на прекршителите на правата на овие лица. Должност на институциите е да помогнат во примената на Законот за заштита од дискриминација и говор на омраза, со негување на различностите, а не на култот на чиста и еднострана нација. Ниеден човек не треба да биде дискриминиран по ниедна основа.

Преку прифаќање на ЛГБТИ+ заедницата и разбирање на нивниот идентитет, можеме да научиме како да ги отстраниме ограничувањата наметнати од родовите стереотипи, кои се штетни за сите членови на општеството.

ЦИВИЛ како организација секогаш ќе стои во одбрана на фундаменталните човекови права и слободи, а тоа подразбира и правото на сексуална ориентирација, правото на слободата на изразување и правото на праведен и слободен свет.

Ангела Петровска

 

Print Friendly, PDF & Email