CivilFest
Categories

ГРАЃАНСКА ПОВЕЛБА ЦИВИЛ со работилница за меѓусекторска соработка во Куманово

ЦИВИЛ ја организира работилницата „Граѓанска повелба – Што има тука за мене?“ денеска, 9 март 2018 година, во салата за конференции во Комитетот, Куманово, со почеток во 14 часот.

Работилницата е посветена на можностите за меѓусекторска соработка и партнерства меѓу граѓанското општество, локалната и централната власт, медиумите, бизнис заедниците и политичките партии во сферата на граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално и национално ниво.

Оваа работилница е подготовка за конференцијата посветена на Граѓанската повелба, предвидена за 28 март. Активностите поврзани со Граѓанската повелба веќе ги поддржаа градоначалникот Максим Димитриевски, како и советот на општината, неколку медиуми и граѓански организации од Куманово. Се очекува учество на нивни претставници на работилницата.

„Граѓанска повелба – Што има тука за мене?“ е пилот проект преку кој ЦИВИЛ ќе продолжи да ја промовира Граѓанската повелба на еден поинаков начин. Со проектот ќе се истражат можностите за воспоставување меѓусекторска соработка и партнерства за усвојување и доследно спроведување на Граѓанската повелба.

Целта на проектот е засегнатите страни во граѓанското општество, локалната и централната власт, медиумите, бизнис заедниците и политичките партии да се запознаат со содржината на Граѓанската повелба и да дискутираат за усвојување и користење на овој документ, како и можностите за заедничка соработка и партнерство.

Граѓанската повелба ќе биде промовирана и преку информативни штандови и анкети со граѓанките и граѓаните во Скопје и во Куманово. ЦИВИЛ го преведе овој документ на повеќето јазици кои се говорат во Република Македонија и ги достави до сите меѓународни организации кои ја предводат оваа глобална иницијатива. Дел од овие повеќејазични материјали на ЦИВИЛ се веќе објавени на повеќе веб страници низ светот.

Проектот е поддржан од Меѓународниот центар за граѓанско општество.

Print Friendly, PDF & Email