Categories

Објективноста и пристапот до информации, квалитетот на јавните услуги и јакнењето на конституентите, одржливоста и самоодржливоста – се најголемите предизвици пред граѓанското општество во овој период – рече Џабир...

„Учествуваме, набљудуваме, известуваме!“ е слоганот на новата серија регионални семинари за граѓанско новинарство кои ЦИВИЛ ги организира во третата година од спроведувањето на проектот „Граѓански објектив“.

Европскиот економско-социјален комитет при Европската комисија е дел од нивните редовни активности во рамки  Комитетот за следење на земијте од  Западен Балкан денеска организираше средба со граѓанските организации во...

Божана Ќулавкова, новинарка во интервју за ЦИВИЛ Медиа зборува за слободата на изразување, медиумските слободи, комерцијализацијата на медиумите и притисоците од бизнис центрите на моќ.

„Конференцијата е ден пред меѓународниот ден на толеранцијата, и сметавме дека оваа година треба да го посветиме на оваа група, бидејќи сметаме дека државата не прави доволно за тие...

Се повеќе влади ги следат примерите на Русија и Кина со манипулирање на социјалните медиуми и потиснување на изразување на мислења на интернет, што претставува сериозна закана за демократијата,...

Џенис Сулимани, новинар во „Лајм Прес“ во интервју за ЦИВИЛ Медиа изјави дека е потребно што повеќе граѓани да се критични и активни за да институционалната одговорност кон нив...

Убавка Јаневска, долгогодишна новинарка, во интервју за ЦИВИЛ Медиа зборува за слободата на изразување, за медиумските слободи, за уредништвото како поттик за новинарите и притисоците со кои таа се...