CivilFest
Categories

СОЦИЈАЛНА ПРАВДА Политичка одмазда или непознавање на правото?

По 23 години работа во скопската гимназија „Јосип Броз – Тито“, професорката по физика Олга Сејменов е приморана да се бори со институцијата во која поминала повеќе од половина од својот работен век.

Сејменов не може да го оствари своето, со закон гарантирано право на продолжување на Договорот за вработување по навршени 64 години возраст.

Наместо одлука за продолжување, училиштето донело решение за прекин на Договорот за работа, поради остварување на старосна пензија, иако професорката сè уште нема 64 години. Решението е донесено на 6 април годинава.

По жалбата до Училишниот одбор, Сејменов е одбиена, со образложение дека барањето за продолжување на Договорот за работа не е поднесено во законски дадениот рок.

Олга Сејменов, професорка во гимназијата „Јосип Броз – Тито“

Рокот за поднесување изјава за продолжување, според Законот за работни односи, е најдоцна до 31 август во тековната година, односно, во конкретниов случај 31 август годинава. Професорката Сејменов својата изјава ја поднела на 11 април.

Како причини за ваквата постапка на училиштето, Сејменов ги наведува нејзините чести несогласувања со директорката на училиштето, особено во периодот кога Сејменов била претседателка на Училишниот одбор. Таа нагласува дека многу често се спротиставувала на одлуките на директорката и дека ваквата одлука на училиштето не е ништо друго, туку одмазда за нејзината „политичка непокорност“.

Дека изјавата е поднесена во законски дадениот рок потврдува и Народниот правобранител. Според него, „професорката постапила согласно со законската одредба и поднела барање во тековната година кога полни 64 години“. Народниот правобранител тврди дека на професорката Сејменов ѝ се повредени законските права и му укажува на училиштето да ја преиспита постапката. Според препораките на Народниот правобранител, решението за прекинување на договорот за работа треба да се поништи и да се донесе ново решение со кое на професорката ќе ѝ се продолжи договорот.

Училиштето сè уште не постапило по укажувањата, иако одлуката на Народниот правобранител е донесена пред еден месец. Сејменов тврди дека училишните служби ја известиле дека оваа одлука, практично не стигнала до училиштето!

Сејменов се обратила и до Министерството за образование и наука и до Министерството за труд и социјална политика, но сè уште нема конкретен одговор.

Олга Сејменов, „политички непокорна“ вели дека ќе оди до крај во остварување на своите права.

Од гимназијата велат дека професорката задоцнила со барањето за продолжување на работниот однос. Според училиштето, Сејменов требало да го поднесе тоа барање најдоцна до 31 август 2016 година, што значи – минатата, а не тековната година, како што стои во Член 104 од Законот за работен однос. Во однос на прашањето зошто училиштето не постапило по укажувањата на Народниот правобранител, од гимназијата велат дека доставиле одговор до Омбудсманот.

„Автентично толкување на членови врши Законодавната комисија при Собранието на Република Македонија, а не Народниот правобранител. Толкување на закони не влегува во негова надлежност“, стои во одговорот на професорката по психологија Кристина Атанасова, а препратен до нашата редакција од директорката Татијана Стојанова Дуева.

Се поставува прашањето, ако Народниот правобранител не е надлежен да толкува членови во законот и да постапува по претставки во одбрана на човековите права и слободи на граѓанките и граѓаните, дали тоа значи дека професорка по психологија може да одговара на прашања од областа на правото и со тоа да одлучува за судбината на своите колешки и колеги?!

ЦИВИЛ – Центар за слобода, како организација за човекови права, ќе го следи овој и низа други случаи во кои работничките права се „регулираат во согласност со политичката подобност“ и апелира до релевантните институции да преземат итни мерки за заштита на работничките права и правото на слободно изразување. Редакцијата ЦИВИЛ Медиа ќе продолжи со следење на овој и сите слични случаи и ги повикува слободните медиуми да останат отворени кон овие теми.

 

Маја Ивановска
Камера: Дехран Муратов
Фотографија: Биљана Јордановска
Монтажа: Ермин Климента

Print Friendly, PDF & Email