Categories

Со Резолуција на Генералното собрание на Обединетите Нации, од 2000-тата година, 12 август се одбележува Меѓународниот ден на младите. Целта е вклучување на младите во општетвото како клучен фактор...

Агенцијата за млади и спорт само 10 дена пред предвремените парламентарни избори што ќе се одржат на 11-ти декември, распишала тендер за избор на изведувач на градежните работи за отворен...

Од буџетот со кој располага Агенцијата за млади и спорт, за 2016-та година, само минимални 0, 26% се одвоени за Секторот за млади. Овој разочарувачки податок за младите во...

Неодамна Владата ја усвои Националната стратегија за млади 2016 – 2025,  документ што ќе го дефинира креирањето на политиките и инвестирањето во младите во следните 10 години. Процесот на...