Categories

ИЗЛОЖБА „Мала соба“ за големата трагедија

Проектот „Мала соба“ е мултимедијална изложба за искуствата со бегалците кои потекнуваат од воените зони што се движат од Турција и Африка до Балкан и до централно – северна Европа. Изложбата ќе биде отвореан на 27 ноември во Мултимедијалниот центар Мала Станица во 18 часот, а ја организираат Хелсиншкиот комитет за човекови права и ЛЕГИС.

Како што нѐ информира Јасмин Реџепи од ЛЕГИС, изложбата е концепција на авторот Василис Царцанис од Грција и вклучува фотографии од различни автор(к)и од Балканот, но и трудови од самите бегалци, меѓу кои автори се и деца. Живата библиотека со видео содржини и сведоштва на бегалците ќе ја приближи судбината на бегалците до публиката.

Јасмин Реџепи, ЛЕГИС

„Целта е да се покаже патот на бегалците од друга гледна точка, видено од страна на бегалците, но и од страна на тие што им помагале. Живата библиотека се состои од материјали снимени од самите бегалци кои, по пристигнување на крајните дестинации, говорат за своите искуства, што требало да се смени и како можело сѐ да биде поинаку. Во една од собите ќе има преставување на Идомени и Гевгелија, компарација меѓу двата града или двете држави и како волонтерите беспрекорно соработувале и покрај покитичките проблеми меѓу двете земји“ – вели Реџепи за ЦИВИЛ Медиа, додавајќи притоа дека оваа библиотека со интервјуата е мошне интересна за новинарите и студентите, но и за историчарите кои ќе го проучуваат ова прашање.

„Целиот проект е заснован на уметност, а не исполитизиран, иако зборува за политичко прашање. Ова е обид да им се овозможи на бегалците да зборуаат сами за себе. Им даваме глас на овие луѓе, зашто во целата криза воопшто немаа глас и не беа консултирани за ништо!“ – објаснува авторот Царцанис.

Василис Царцанис, автор

Македонската и меѓународната јавност беа потресени од трагедиите на бегалците кои минуваа низ Македонија во услови на крајно неподготвена државна администрација, ксенофобична јавност и системско кршење на човековите права на бегалците.

Проектот “Мала Соба” има за цел да ја информира и да ја подигне свеста на јавноста за проблемот со бегалците, фокусирајќи се на неговите повеќекратни димензии: големината на оваа хуманитарна драма, моќта на солидарноста, заканата од неконтролираното дејствување на нелегалните групи за трговија со луѓе и нивното негативно влијание врз европскиот азил, итната потреба од дејствување на европските власти, активирање на рефлексите на европските граѓани, активно учеството на младите луѓе, како и универзитетските институции низ цела Европа.

Изложбата ќе биде отворена до 29 ноември.

Џ.Д.

Print Friendly, PDF & Email