Categories

Владата на Република Македонија создава услови за градење национален консензус со сите клучни и одлучувачки политички субјекти: со претседателот на државата и со опозицијата, за забрзување на нашата интеграција...

Комесарот за човекови права на Советот на Европа, Нилс Муижниекс денеска објави извештај во кој се оценува дека е потребен напредок во репродуктивните права на жените во Европа, пристапот...

Европската унија ќе го отфрли британското барање за преговори за транзицискиот период по излегувањето на Велика Британија од Унијата и за иднината на трговскиот пакт, доколку Ирска не е...

Нашата позиција е јасна и едноставна, како и во минатото така и сега не коментираме судски процеси, треба да оставиме судството да си ја врши својата работа, изјави попладнево...

„Во изминатиот период покажавме дека само со дискусија и со насочување на финансиските средства кон лицата со попреченост и нивните потреби можеме да направиме итни промени“, истакна министерката за...