Categories

КОЛОНИЈА Изложба на слики од лица со телесен инвалидитет

Изложба на слики од 7 и 8 Меѓународна ликовна колонија во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, вечер ќе биде отворена во ПОРТА МАКЕДОНИЈА. Изложбата е по повод на меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 декември, и целиот проект го стимулира ликовното творештво на лицата со телесен инвалидитет.

Ваквата меѓународна ликовна колонија има за цел да докаже дека креативните потенцијали на лицата со телесен инвалидитет се многу поважни од предрасудите од тоа дека техничката изведба е најважна.

На ликовната колонија учествуваат уметници со телесен инвалидитет од Македонија, Словенија, Бугарија, Србија, Хрватска и Република Чешка.

А. П.

Print Friendly, PDF & Email