Categories

ДИК Дистрибуција на доверливиот изборен материјал

Државната изборна комисија (ДИК) денеска започна со дистрибуција и примопредавање на доверливиот изборен материјал на општинските изборни комисии (ОИК) за локалните избори,закажани за во недела.

Согласно изборниот роковник, ДИК изборниот материјал го предава на Општинската изборна комисија (ОИК) најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите, а ОИК е должна – еден ден пред денот определен за одржување на изборите, да го предаде изборниот материјал на Избирачките одбори (ИО).

Шестите локални избори во Македонија ќе се спроведуваат на 3.480 избирачки места во 80 општини и во Градот Скопје. Кампањата за првиот изборен круг ќе заврши утре во 24 часот.

Вториот круг од изборите е закажан две недели подоцна, на 29 октомври. Изборната кампања за вториот круг завршува на 27 октомври во 24 часот.

Print Friendly, PDF & Email